Smertestillende medicin

Smertestillende medicin til hund og kat

På denne side vil vi gerne informere de ejere, der har en hund eller kat, der lider af kroniske smerter, som f.eks. gigtsmerter. Vi mener at et godt liv, med en høj livskvalitet, er et liv uden smerter.

Hvad er smertestillende medicin (NSAIDs)?

De fleste typer smertestillende medicin tilhører en gruppe medicin, der kaldes “Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs” (NSAIDs). “Non-steroid” betyder “Ikke-steroid”, da medicinen ikke indeholder kortiko-steroider (binyrebarkhormoner), som f.eks. kortison, prednison og prednisolon. “Anti Inflammatory Drugs” betyder at medicinen nedsætter kroppens egen betændelseslignende reaktion (inflammation) i kroppen, der typisk viser sig som smerte, varme, rødme, hævelse og nedsat funktion af det område der er påvirket. I denne artikel vil vi omtale NSAIDs som “smertestillende medicin”.

20% af alle hunde har gigtsmerter

En ny undersøgelse viser at hver 5 hund har så mange smerter, at den lider under det i hverdagen. Desværre er det fra naturens side, hundens naturlige adfærd at skjule sygdom, da den ellers vil virke svagere for omgivelserne. Man har i den forbindelse fundet ud af, at en hund skal være 20-30% halt på forbenene, før ejeren kan se det, og opsøger eksperthjælp. Læg derfor mærke til små forandringer hos din hund, f.eks. mere søvn, problemer med at hoppe op eller gå ned af trapper, langsommere gåture m.v. … Og lad være med at acceptere at din hund er blevet mere stivbenet, fordi den er blevet senior – mange seniorhunde har nemlig smerter som kan afhjælpes.

Et godt liv uden smerter

Da der er stor efterspørgsel efter effektiv, smertestillende medicin, med få bivirkninger, bliver der løbende udviklet nye og mere effektive typer smertestillende medicin til både mennesker og dyr. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi først og fremmest smertestillende medicin til:

 • Akut smerte – f.eks. smertelindring efter en operation.
 • Kronisk smerte – f.eks. smertelindring ved kroniske gigtsmerter.
 • Som feber-nedsættende medicin.

Er det OK at bruge smertestillende medicin til kroniske smerter?

Vi bliver ofte spurgt om et liv med kroniske smerter er et værdigt liv for en hund eller kat. Vi siger: “Nej”. Vi går ind for at hunden eller katten smertestilles, så den ikke kan mærke at den har ondt, fordi den så kan leve et helt normalt liv uden smerter. Vi mener at hundes og kattes livskvalitet ligger i at kunne være aktiv, kunne lege og sove – og kunne alt det som er vigtigt for netop den hund eller kat vi skal hjælpe. Det kan f.eks. være morgen gåturen med ejeren eller turen i haven, der betyder noget for den ene hund, mens det er svømmeture og vandreture i skoven, der betyder noget for den anden hund. Så længe hunden eller katten ikke kan mærke smerter og kan leve et normalt liv med høj livskvalitet, mener vi at det er en rigtig god løsning at smertelindre med NSAIDs smertestillende medicin.

Vi bliver også spurgt om det er “synd” at sætte en hund eller kat på smertestillende medicin. Vi svarer nej – fordi NSAIDs smertestillende medicin skal gives én gang dagligt og kan sammenlignes med at et menneske med ledsmerter tager panodil. Vi mener at dyr med kroniske smerter har fortjent et godt liv uden smerter.

Hvordan vælger vi den bedste medicin til din hund eller kat?

Der findes mange typer smertestillende medicin. Smertestillende medicin (NSAIDs) er inddelt I 3 “generationer”. Første generations NSAIDs er den ældste type smertestillende medicin, der blev opfundet først. Tredie generations NSAIDs er den nyeste type smertestillende medicin på markedet. Lidt firkantet sagt er Acetylsalicylsyre et første generations NSAIDs. Acetylsalicylsyre. Carprofen og Meloxicam er anden generation NSAIDs, mens Firocoxib og Robenacoxib er tredie generations NSAIDs.

Ny forskning giver bedre medicin – med færre bivirkninger

Som hos mennesker, kan smertestillende medicin give uønskede bivirkninger hos hunde og katte. Det drejer sig især om problemer i mavetarmkanalen. Der ses bivirkninger hos under 7% af alle vores patienter. De hyppigste problemer er halsbrand, sure opstød, mavesmerter og forøget blødningstendens. Mere alvorlige problemer er bl.a. kvalme, opkast, blødning i mavetarmkanalen, diarre og forstoppelse. Af disse bivirkninger er opkast den bivirkning, som ofte opdages af ejeren.

Man ser flest bivirkninger hos første generations NSAIDs.

Anden og tredje generations NSAIDs, blev udviklet, for at nedsætte hyppigheden af bivirkninger hos mennesker. Der findes derfor heller ingen første generations NSAIDs der er registreret til kæledyr, da disse typer smertestillende medicin simpelthen har for mange bivirkninger, til at de er sikre til hunde og katte. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa fraråder vi derfor al brug af første generations NSAIDs smertestillende medicin til kæledyr!

Det er sådan at man ser færrest bivirkninger hos tredje generations NSAIDs. Tredje generations NSAIDs er dog typisk dyrere smertestillende medicin, da denne type medicin er produceret på basis af medicinalfirmaernes nyeste forskning.

Vi kan også med glæde fortælle, at der i marts 2016 er blevet registreret et 4. generations smertestillende medicin til hunde i USA, så udviklingen sker hurtigt.

Vi vælger den bedste type medicin, ved at stille kritiske spørgsmål

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa vælger vi smertestillende medicin ud fra 4 vigtige kriterier:

 • Effekt – dvs. om den smertestillende medicin har en smertestillende effekt, der er god nok.
 • Sikkerhed – dvs. om den smertestillende medicin har en lav risiko for bivirkninger.
 • Håndtering – dvs. om du har let ved at give medicinen til din hund eller kat (ud fra smag og konsistens).
 • Pris – dvs. har du råd til at give din hund eller kat den medicin I behøver.

I forhold til produkters sikkerhed, anbefaler vi altid at din hund eller kat får udført en kontrolblodprøve før vi starter med længerevarende medicinering, ligesom vi anbefaler at få en blodprøve udført 2 gange om året. Denne blodprøve viser os bl.a. hvordan leveren og nyrerne har det, ligesom vi også kontrollerer din hund eller kats blodprocent. Hvis din hund eller kat har været på længerevarende medicinering med binyrebarkhormon er denne blodprøve ekstra vigtig.

Smertestillende medicin til hund

Nyeste forskning viser at Carprofen, Meloxicam og Fibrocoxib er smertestillende medicin som i tests har vist, at de er effektive ved længerevarende brug hos hunde med kronisk smerter, f.eks. gigtsmerter. Det er med andre ord smertstillende medicin der har vist at den smertestillende effekt er god nok, hvis man bruger medicinen i længere tid.

Fibrocoxib og Robenacoxib er tredje generations NSAIDs og derfor har færrest bivirkninger. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa har vi derfor Fibrocoxib og Robenacoxib som førstevalg til alle hunde med kroniske gigtsmerter. I tests der varede 1 år, har denne type medicin vist 95% forbedring hos hunde med gigt, mens kun 5% af alle hunde måtte stoppe med medicinen pga. problemer med mavetarmkanalen.

Hvis du har en hund med kroniske smerter og ønsker et billigere produkt end Fibrocoxib eller Robenacoxib eller hvis din hund ikke kan lide produkterne, så aftaler vi i fællesskab at din hund skal starte på Carprofen eller Meloxicam.

Nyt i 2021: Bedinvetmab er indholdstoffet i et helt nyt produkt mod gigtsmerter, også her vil vores dyrlæge informere dig om mulighederne for behandling med dette. Bedinvetmab virker på en helt anden måde end NSAIDs produkter, da denne type medicin nedregulerer kroppens nervevækstfaktor (Nerve Growth Factor) også kaldet NGF. Denne type behandling har endnu færre bivirkninger registreret, end normalt smertestillende medicin til hunde.

Smertestillende medicin til kat

Meloxicam og Robenacoxib er de eneste produkter der er sikre nok til længerevarende brug hos katte med smerter. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa er Robenacoxib vores førstevalg til alle katte med kroniske gigtsmerter.

Hvornår opstår der bivirkninger?

De fleste bivirkninger vi ser, er relateret til mavetarmkanalen, men der kan også ses nyre og leverproblemer. Statistikker viser at opkast er den hyppigste bivirkning hos hunde og katte. De fleste alvorlige bivirkninger opstår fordi:

 • Ejeren overdoserer medicinen, dvs. giver en for høj dosis i forhold til kattens eller hundens vægt.
 • To typer smertestillende medicin gives på samme tid, eller gives kort efter hinanden.
 • Smertestillende medicin gives sammen med kortikosteroider (binyrebarkhormoner).
 • Ejeren giver smertestillende medicin som er fremstillet til mennesker.
 • Der kan også ses bivirkninger hvis medicinen ophobes i kroppen som følge af dehydrering, nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion eller som følge af visse helbredsproblemer.

Da din hund eller kat ikke kan fortælle dig, hvis den føler bivirkninger, kan bivirkninger stå på i meget lang tid, før du opdager at der er noget galt. Vi anbefaler derfor at din hund eller kat kommer til kontrolbesøg hos os på klinikken, hvis din hund eller kat skal have smertestillende medicin i mere end 3 måneder. På den måde kan vi bedst beskytte din hund eller kat mod bivirkninger, som f.eks. mavesår eller nyresvigt, pga. langvarig indtagelse af smertestillende medicin.

Faresignaler

Du skal stoppe brugen af den smertestillende medicin og kontakte os straks, hvis din hund eller kat får følgende problemer:

 • Opkast eller surt opstød
 • Diarre.
 • Blod i afføringen (friskt blod eller hvis afføringen virker tjæreagtig eller det ser ud som om der er kaffegrums i afføringen).
 • Ændringer i drikkelyst eller urinering.
 • Ændringer i adfærd: nedstemshed, rastløshed eller nedsat appetit.
 • Gullige gummer og tandkød eller gulligt skær i øjets hvide bindehinde.
 • Hudforandringer (rødme, sårskorper eller kløe).

Lindring af kroniske gigtsmerter hos hund og kat

Hver type smertetsillende medicin har sin egen måde at virke på i kroppen – og der er da forskel på hvordan hunde og katte med kroniske smerter, reagerer på deres smertestillende medicin. En type medicin kan med andre ord være super godt og smertedækkende hos den ene hund, mens en anden hund ikke bliver smertedækket af selvsamme type smertestillende medicin. Det samme ses hos katte.

Man kan endnu ikke forklare, hvorfor den enkelte hund eller kat reagerer forskelligt på smertestillende medicin. Det er selvfølgeligt ikke rart, hvis den medicin din hund eller kat får, ikke er smertestillende nok. Vi må dog ikke give din hund eller kat en større dosis smertestillende medicin end medicinalfirmaet anbefaler, da dette giver alvorlige bivirkninger. I sådan en situation skifter vi i stedet til en anden type smertestillende medicin, for at se om denne medicin giver en bedre smertelindring. Vi har heldigvis flere valgmuligheder, og kan sætte din hund eller kat på en anden type medicin.

Det er påvist at nerver har en form for hukommelse i rygmarven og i hjernen, som kan lede til kroniske “fantomsmerter”, selvom det områder der er smertefuldt, bliver fuldt smertedækket. Vi arbejder derfor ikke kun med almindelige former for smertestillende medicin på vores klinik, men arbejder også med at nulstille din hund eller kats smerter, så I starter på en frisk, for en bedre, smertefri fremtid.

“Udvaskning” af smertestillende medicin

Når vi skal skifte fra en type smertestillende medicin til en anden type smertestillende medicin er det vigtigt at tage en kort pause mellem de to typer medicin – dette kaldes en “udvaskning”, fordi vi sørger for at kroppen får lov til at rense sig selv for den første type medicin, før vi starter med den nye type smertestillende medicin. Hvis vi ikke holder en pause mellem de to typer smertestillende medicin, kan der opstå alvorlige bivirkninger.

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa kan vi anbefaler vi en fast pause, hvis der er forsvarligt i forhold til smerterne:

 • 2-4 dage for hunde der har været på Fibrocoxib.
 • 2-4 dage for hunde der har været på Carprofen.
 • 7-14 dage for hunde der har været på Meloxicam.
 • 4-7 dage for katte der har været på Meloxicam.

Herefter er det sikkert at starte den nye type smertestillende medicin. Udvaskning kan dog kun ske, hvis din hund eller kat smertestilles med en anden type smertestillende medicin i de dage udvaskningen sker, da det ellers kan blive for smertefuldt for dit kæledyr i de dage, dit kæledyr ikke er på smertestillende medicin.

Pas på overdosering!

Katte og hunde har stor risiko for at få bivirkninger, hvis de overdoseres med smertestillende medicin. Det er derfor utroligt vigtigt, at du ikke overdoserer den daglige medicin.

De fleste typer smertestillende medicin skal doseres ned til halv dosis efter 4-7 dage. Man taler om at dosere ned til “effekt” – det betyder at du som ejer skal forsøge at dosere så lang ned i tildeling af den smertestillende medicin, så din hund eller kat er smertedækket tilstrækkeligt. Det betyder med andre ord, at du kun giver den dosis medicin som passer til din hund eller kats personlige behov – ikke mere!

Det er især svært for ejere med katte og små hunderacer at dosere de små mængder medicin som katten eller hunden skal have. For at gøre det så let og korrekt som muligt, med mindst risiko for bivirkninger, anbefaler vi om muligt flydende, smertestillende medicin til katte og hunde under 10 kg.

Da katte har meget større risiko for at udvikle nyresygdomme, er det især vigtigt for katte at få en halvårlig kontrolblodprøve, så vi kan fange evt. skjulte nyreproblemer så hurtigt som muligt.

Kosttilskud mod ledsmerter og gigtsmerter

Ledgigt er en multi-faktoriel sygdom – det betyder af sygdommen styres af mange forskellige ting. Vi er klar over dette og bekæmper derfor sygdommen på mange forskellige områder:

 • Ved overvægt – Vi udarbejder en plan for dit dyrs vægttab.
 • Vi finder et sundhedsfremmende foder, der er specielt formuleret til hunde eller katte med ledgigt.
 • Vi finder det dokumenterede kosttilskud der beskytter din hund eller kats led på den bedste måde.
 • Vi udarbejder en plan for kontrolleret motion og aktivitet.
 • Ved valg af ny soveunderlag og ny sele.
 • Ved genoptræning, massage og kiropraktik.
 • Vi kan planlægge en kort periode hvor din hund kan få injektioner med naturligt, led-beskyttende medicin.
 • Ved visse typer smerter kan akupunktur og guld implantation virke smertelindrende.

Du kan læse mere om medicin til hunde og katte på VETiSearch.dk

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at bestille tid, så ring på 70 25 90 08 eller bestil online. Du kan træffe os på alle hverdage. Tidsbestilling er nødvendig.

Find os

Frederiksberg Dyreklinik & Spa
Nordre Fasanvej 74
2000 Frederiksberg
Tlf: 70 25 90 08
CVR nummer: 33167652

ÅBNINGSTIDER

Mandag – torsdag     8.00 – 19.00
Fredag     8.00 – 16.00

SKADESTUE EFTER AFTALE

BESØG OS

2 timers GRATIS parkering foran klinikken*

METRO M1
METRO M2
METRO M3 Cityringen

BUS Nr. 30 – 73 – 74 – 4A

TAXA

* Husk at registrere din bil i en parkerings-app