Smertestillende medicin til hund

Et godt liv uden smerter

På denne side vil vi gerne informere de ejere, der har en hund, der lider af kroniske smerter, som f.eks. gigtsmerter.

Vi mener at et godt liv, med en høj livskvalitet, er et liv uden smerter.

Hvad er smertestillende medicin?

De fleste typer smertestillende medicin tilhører en gruppe medicin, der kaldes “Non Steroid Anti-Inflammatory Drugs” (NSAIDs). “Non-steroid” betyder “Ikke-steroid”, da medicinen ikke indeholder cortiko-steroider (binyrebarkhormoner), som f.eks. kortison, prednison og prednisolon. “Anti Inflammatory Drugs” betyder at medicinen nedsætter kroppens egen betændelseslignende reaktion (inflammation) i kroppen, der typisk viser sig som smerte, varme, rødme, hævelse og nedsat funktion af det område der er påvirket. I dette indlæg vil vi omtale NSAIDs som “smertestillende medicin”.

Da der er stor efterspørgsel efter effektiv, smertestillende medicin, med få bivirkninger, bliver der løbende udviklet nye og mere effektive typer smertestillende medicin til både mennesker og dyr. På Frederiksberg Dyreklinik & Spa bruger vi først og fremmest smertestillende medicin til:

 • Akut smerte – f.eks. smertelindring efter en operation.
 • Kronisk smerte – f.eks. smertelindring ved kroniske gigtsmerter.
 • Som febernedsættende medicin.

20% af alle hunde har gigtsmerter

En større undersøgelse fra USA viser at hver 5. hund over 1 år lider af gigt og dermed følgende gigtsmerter*. Desværre er det fra naturens side, hundens naturlige adfærd at skjule sygdom, da den ellers vil virke svagere for omgivelserne. Undersøgelser har i den forbindelse fundet ud af, at en hund skal være 20-30% halt på forbenene, før ejeren kan se det, og opsøger hjælp. Læg derfor mærke til små forandringer hos din hund, f.eks. mere søvn, problemer med at hoppe op eller gå ned af trapper, langsommere gåture m.v. … Og lad være med at acceptere at din hund er blevet mere stivbenet, fordi den er blevet senior – mange seniorhunde har nemlig smerter som kan afhjælpes.

Er det OK at bruge smertestillende medicin til kroniske smerter?

Vi bliver ofte spurgt om et liv med kroniske smerter er et værdigt liv for en hund. Vi siger: “Nej”. Vi går ind for at hunden smertestilles, så den ikke kan mærke at den har ondt, fordi den så kan leve et helt normalt liv uden smerter. Vi mener at hundens livskvalitet ligger i at kunne være aktiv, kunne lege og sove – og kunne alt det som er vigtigt for netop den hund, vi skal hjælpe. Det kan f.eks. være morgen gåturen med ejeren eller turen i haven, der betyder noget for den ene hund, mens det er svømmeture og vandreture i skoven, der betyder noget for den anden hund. Så længe hunden ikke kan mærke smerter og kan leve et normalt liv med høj livskvalitet, mener vi at det er en rigtig god løsning at smertelindre med NSAIDs smertestillende medicin.

Vi bliver også spurgt om det er “synd” at sætte en hund på smertestillende medicin. Vi svarer nej – fordi NSAIDs smertestillende medicin skal gives én gang dagligt og kan sammenlignes med at et menneske med ledsmerter tager panodil. Vi mener at dyr med kroniske smerter har fortjent et godt liv uden smerter.

Hvordan vælger vi den bedste medicin til din hund?

Der findes mange typer smertestillende medicin, der hver især indeholder forskellige indholdsstoffer.

Almindeligt smertestillende medicin (NSAIDs) er inddelt I 3 “generationer”. Første generations NSAIDs er den ældste type smertestillende medicin, der blev opfundet først. Tredje generations NSAIDs er den nyeste type smertestillende medicin på markedet.

Lidt firkantet sagt er Acetylsalicylsyre et første generations NSAIDs. Carprofen og Meloxicam er eksempler på anden generation NSAIDs, mens Firocoxib og Robenacoxib er tredje generations NSAIDs.

Grapiprant er en ny type smertestillende medicin, der her virker på en anden måde end de typer NSAIDs, der er listet ovenfor.

Der findes også andre typer smertestillende medicin end NSAIDs. Disse typer medicin påvirker ofte mere bredt i smerteområdet, hvilket kan være effektivt, da smerter er meget mere end bare en nerve der sender et signal om smerte i et område. Ved smerter kan omkringliggende væv også være irriteret og hævet, ligesom smerte-signaler kan stamme fra flere forskellige steder i f.eks. et led.

Her findes smertestillende medicin, som injektionsmedicin, der kan gives med faste mellemrum, f.eks. en gang om måneden: f.eks. Pentosanpolysulfat natrium eller et nyt stof: Bedinvetmab, der er indholdstoffet i et nyt produkt mod gigtsmerter. Også her vil vores dyrlæge informere dig om mulighederne for behandling med dette. Bedinvetmab virker på en helt anden måde end NSAIDs produkter, da denne type medicin nedregulerer kroppens nervevækstfaktor (Nerve Growth Factor) også kaldet NGF. Denne type behandling har endnu færre bivirkninger registreret, end normalt smertestillende medicin til hunde.

Ny forskning giver bedre medicin – med færre bivirkninger

Som hos mennesker, kan smertestillende medicin give uønskede bivirkninger hos hunde. Det drejer sig især om problemer i mavetarmkanalen. De hyppigste problemer er halsbrand, sure opstød, mavesmerter og forøget blødningstendens. Mere alvorlige problemer er bl.a. kvalme, opkast, blødning i mavetarmkanalen, diarre og forstoppelse. Af disse bivirkninger er opkast den bivirkning, som ofte opdages af ejeren.

Man ser flest bivirkninger hos første generations NSAIDs. Anden og tredje generations NSAIDs, blev udviklet, for at nedsætte hyppigheden af bivirkninger hos mennesker. Der findes derfor heller ingen første generations NSAIDs der er registreret til kæledyr, da disse typer smertestillende medicin simpelthen har for mange bivirkninger, til at de er sikre til hunde. Det er sådan at man ser færrest bivirkninger hos tredje generations NSAIDs. Tredje generations NSAIDs er dog typisk dyrere smertestillende medicin, da denne type medicin er produceret på basis af medicinalfirmaernes nyeste forskning.

Vi kan også med glæde fortælle, at der i marts 2016 er blevet registreret et 4. generations smertestillende medicin til hunde i USA, så udviklingen sker hurtigt.

Fibrocoxib og Robenacoxib er tredje generations NSAIDs og derfor har færrest bivirkninger. I tests der varede 1 år, har denne type medicin vist 95% forbedring hos hunde med gigt, mens kun 5% af alle hunde måtte stoppe med medicinen pga. problemer med mavetarmkanalen.

Vi vælger den bedste type medicin, ved at stille kritiske spørgsmål

På Frederiksberg Dyreklinik & Spa vælger vi smertestillende medicin ud fra 4 vigtige kriterier:

 • Effekt – dvs. om den smertestillende medicin har en smertestillende effekt, der er god nok.
 • Sikkerhed – dvs. om den smertestillende medicin har en lav risiko for bivirkninger.
 • Håndtering – dvs. om du har let ved at give medicinen til din hund (ud fra smag og konsistens).
 • Pris – dvs. har du råd til at give din hund den medicin I behøver.

I forhold til produkters sikkerhed, anbefaler vi altid at din hund får udført en kontrolblodprøve før vi starter med længerevarende medicinering, ligesom vi anbefaler at få en blodprøve udført 2 gange om året. Denne blodprøve viser os bl.a. hvordan leveren og nyrerne har det, ligesom vi også kontrollerer din hunds blodprocent. Hvis din hund har været på længerevarende medicinering med binyrebarkhormon er denne blodprøve ekstra vigtig.

Hvis din hund skal starte på smertestillende medicin, vil vi desuden henvise til produktets indlægsseddel, som er en informationsseddel der er lavet til hundeejere.

Hvornår opstår der bivirkninger?

De fleste bivirkninger vi ser, er relateret til mavetarmkanalen, men der kan også ses nyre- og leverproblemer. Statistikker viser at opkast er den hyppigste bivirkning hos hunde. De fleste alvorlige bivirkninger opstår fordi:

 • Ejeren overdoserer medicinen, dvs. giver en for høj dosis i forhold til hundens vægt.
 • To typer smertestillende medicin gives på samme tid, eller gives kort efter hinanden.
 • Smertestillende medicin gives sammen med cortikosteroider (binyrebarkhormoner).
 • Ejeren giver smertestillende medicin som er fremstillet til mennesker.
 • Der kan også ses bivirkninger hvis medicinen ophobes i kroppen som følge af dehydrering, nedsat nyrefunktion, nedsat leverfunktion eller som følge af visse helbredsproblemer.

Da din hund ikke kan fortælle dig, hvis den føler bivirkninger, kan bivirkninger stå på i meget lang tid, før du opdager at der er noget galt. Vi anbefaler derfor at din hund kommer til kontrolbesøg hos os på klinikken, hvis den skal have smertestillende medicin i mere end 3 måneder. På den måde kan vi bedst beskytte din hund mod bivirkninger, som f.eks. mavesår eller nyresvigt, pga. langvarig indtagelse af smertestillende medicin.

Faresignaler

Du skal stoppe brugen af den smertestillende medicin og kontakte os straks, hvis din hund får følgende problemer:

 • Opkast eller surt opstød
 • Diarre.
 • Blod i afføringen (friskt blod eller hvis afføringen virker tjæreagtig eller det ligner at der er kaffegrums i afføringen).
 • Ændringer i drikkelyst eller urinering.
 • Ændringer i adfærd: nedstemshed, rastløshed eller nedsat appetit.
 • Gullige gummer og tandkød eller gulligt skær i øjets hvide bindehinde.

Lindring af kroniske gigtsmerter hos hund

Hver type smertetsillende medicin har sin egen måde at virke på i kroppen – og der er forskel på hvordan hunde med kroniske smerter, reagerer på deres smertestillende medicin. En type medicin kan med andre ord være super godt og smertedækkende hos den ene hund, mens en anden hund ikke bliver smertedækket af selvsamme type smertestillende medicin.

Man kan endnu ikke forklare, hvorfor den enkelte hund reagerer forskelligt på smertestillende medicin. Det er selvfølgeligt ikke rart, hvis den medicin din hund får, ikke er smertestillende nok. Vi må dog ikke give din hund en større dosis smertestillende medicin end medicinalfirmaet anbefaler, da dette giver alvorlige bivirkninger. I sådan en situation skifter vi i stedet til en anden type smertestillende medicin, for at se om denne medicin giver en bedre smertelindring. Vi har heldigvis flere muligheder for at sætte din hund på en anden type medicin.

Det er påvist at nerver har en form for hukommelse i rygmarven og i hjernen, som kan lede til kroniske “fantomsmerter”, selvom det områder der er smertefuldt, bliver fuldt smertedækket. Vi arbejder derfor ikke kun med almindelige former for smertestillende medicin på vores klinik, men arbejder også med at nulstille din hunds smerter, så I starter på en frisk, for en bedre, smertefri fremtid.

Pas på overdosering!

Hunde har stor risiko for at få bivirkninger, hvis de overdoseres med smertestillende medicin. Det er derfor utroligt vigtigt, at du ikke overdoserer den daglige medicin.

Nogle typer smertestillende medicin skal doseres ned til halv dosis efter 4-7 dage. Man taler om at dosere ned til “effekt” – det betyder at du som ejer skal forsøge at dosere så lang ned i tildeling af den smertestillende medicin, så din hund er smertedækket tilstrækkeligt. Det betyder med andre ord, at du kun giver den dosis medicin som passer til din hunds personlige behov – ikke mere!

Kosttilskud mod ledsmerter og gigtsmerter

Leddegigt er en multifaktoriel sygdom – det betyder af sygdommen styres af mange forskellige ting. Vi er klar over dette og bekæmper derfor sygdommen på mange forskellige områder:

 • Ved overvægt – Vi udarbejder en plan for dit dyrs vægttab.
 • Vi finder et sundhedsfremmende foder, der er specielt formuleret til hunde med leddegigt.
 • Vi finder det dokumenterede kosttilskud der beskytter din hunds led på den bedste måde.
 • Vi udarbejder en plan for kontrolleret motion og aktivitet.
 • Ved valg af ny soveunderlag og ny sele.
 • Ved genoptræning, massage og kiropraktik.
 • Vi kan planlægge en kort periode hvor din hund kan få injektioner med naturligt, led-beskyttende medicin.
 • Ved visse typer smerter kan akupunktur og guld implantation virke smertelindrende.

Du kan læse mere om medicin til hunde på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside hvor du kan finde information om alle typer smertestillende medicin til hunde.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du at bestille tid, så ring på 70 25 90 08 eller Bestil online. Du kan træffe os på alle hverdage. Tidsbestilling er nødvendig.

 • Reference: Vet Clin North Am Small Anim Pract. 1997. Jul; 27 (4): 699-723. “Osteoarthritis. Joint anatomy, physiology, and pathobiology”.
Find os

Frederiksberg Dyreklinik & Spa
Nordre Fasanvej 74
2000 Frederiksberg
Tlf: 70 25 90 08
CVR nummer: 33167652

ÅBNINGSTIDER

Mandag – torsdag     8.00 – 19.00
Fredag     8.00 – 16.00

SKADESTUE EFTER AFTALE

BESØG OS

2 timers GRATIS parkering foran klinikken*

METRO M1
METRO M2
METRO M3 Cityringen

BUS Nr. 30 – 73 – 74 – 4A

TAXA

* Husk at registrere din bil i en parkerings-app